YARIŞMAYI BAŞLAT
Yarışma Seçiniz :
Orta Şekerli Hadi
Cevap Bekleyen
12  Soru var.
Doğru: 0
Yanlış: 0
1. Soru
Katı cisimlerin sıvı durumuna geçmesine ne denir?
Kaynama
Erime
Yoğuşma
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korkuya ne ad verilir?
Fobi
Refleks
Dejavu
Barış işareti yaparken "V" şeklinde konumlandırılan parmaklar hangileridir?
Başparmak ve işaret
İşaret ve orta parmak
İşaret ve yüzük parmağı
Afrika'dan Küba'ya giden kölelerin yaydığı, kalça hareketleri belirgin, yavaş ve zor dans hangisidir?
Flamenko
Rumba
Tango
Japonya'nın para birimi nedir?
Yuan
Yen
Rupi
"Taş Devri" çizgi filminde Fred Çakmaktaş ve Barni Moloztaş nerede çalışmaktadır?
Bovling salonu
Alışveriş merkezi
Taş ocağı
İçinde genellikle kahve dövülen, taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan hangisidir?
Dibek
Mırra
Menengiç
1000 metrekare değerindeki alan ölçü birimi hangisidir?
Ar
Dekar
Hektar
İlk Türk otomobili olan "Devrim" nerede sergilenmektedir?
İzmir
Ankara
Eskişehir
II. Bayezid döneminde kurulup daha sonra "Mekteb-i Sultani" adını alan okulun günümüzdeki adı nedir?
İstanbul Üniversitesi
Kabataş Lisesi
Galatasaray Lisesi
9. yüzyılda Rubik Küpü'nü andıran yüzlerce zekâ oyuncağı tasarlayan kardeşler hangileridir?
Bin Hayyan Kardeşler
Razi Kardeşler
Beni Musa Kardeşler
Hangi oyuncular aynı yıl doğmamıştır?
Kemal Sunal-Ayşen Gruda
Tarık Akan-İlyas Salman
Şener Şen-Halit Akçatepe