YARIŞMAYI BAŞLAT
Yarışma Seçiniz :
Orta Şekerli Hadi
Cevap Bekleyen
12  Soru var.
Doğru: 0
Yanlış: 0
1. Soru
İçindeki taneciklerin sallanmasıyla ses çıkaran küçük çan şeklindeki çocuk oyuncağı hangisidir?
Çıngırak
Hacıyatmaz
Rüzgârgülü
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korkuya ne ad verilir?
Fobi
Refleks
Dejavu
Barış işareti yaparken "V" şeklinde konumlandırılan parmaklar hangileridir?
Başparmak ve işaret
İşaret ve orta parmak
İşaret ve yüzük parmağı
Güneş, rüzgâr ve jeotermal kaynaklardan elde edilen enerjiye ne ad verilir?
Yenilebilir
Yinelebilir
Yenilenebilir
Japonya'nın para birimi nedir?
Yuan
Yen
Rupi
Hücre içindeki en küçük organel olup protein sentezleyen bölüm hangisidir?
Ribozom
Golgi aygıtı
Endoplazmik retikulum
Eş yükselti anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?
İzohips
Ekinoks
Geoit
Divan edebiyatında bazı kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan nükteli ve sanatlı söze ne denir?
Belagat
Mazmun
Kavuştak
1835 yılında "Yıldızların kimyasal bileşimini belirlememizin hiçbir yolu yok" diyen filozof kimdir?
Max Weber
John Stuart Mill
Auguste Comte
Radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla hem fizik hem kimya dallarında Nobel Ödülü kazanan bilim insanı kimdir?
Wilhelm Röntgen
Marie Curie
Henri Becquerel
Kartal Tibet'in yönettiği ilk film hangisidir?
Tarkan
Hababam Sınıfı
Tosun Paşa
Pablo Picasso'nun "Guernica" isimli tablosu hangi müzede sergilenmektedir?
Guggenheim Müzesi
Prado Müzesi
Reina Sofia Müzesi